Psychoterapia pomaga ludziom z takimi problemami jak

  • depresja
  • nerwica
  • zaburzenia jedzenia
  • stany lękowe
  • samotność
  • obniżony nastrój
  • brak akceptacji siebie
  • zaburzenia osobowości
  • zaniżone poczucie własnej wartości

Celem psychoterapii jest poprawa stanu psychicznego pacjenta oraz zwiększenie jego satysfakcji życiowej. Polega ona na dialogu między pacjentem a terapeutą. Podczas leczenia następują zmiany w funkcjonowaniu pacjenta (psychiczne oraz neurobiologiczne).

Czytaj więcej